eco green systems logo

דירוג אנרגטי

דירוג אנרגטי הוא ציון שמקבל בניין בהתאם ליעילות האנרגטית שלו (בדומה לדירוג אנרגטי למכשירי חשמל). הדירוג מאפשר בחינת אלמנטי המעטפת ומאפיינים נוספים במבנה, לפי אזור האקלים בו הוא נמצא. הדירוג גבוה יותר ככל שהאנרגייה הדרושה לחימום וקירור המבנה נמוכה יותר. אנו מתמחים בהטמעת תקנים לדירוג אנרגטי בתהליך התכנון כך שישרת את המשתמש פעמיים: ראשית, חסכון בהוצאות לחימום וקירור. שנית, תנאי נוחות תרמית מעולים המבטיחים רווחה ובריאות למשתמש. אנו משתמשים בכלים ממוחשבים לבדיקת חלופות תכנון אופטימליות בהתחשב בדרישות ובהחזר השקעה* (ROI).

עוד נושאים מבית
ECO GREEN
תוכן המאמר
הסכמה-עוגיות

האתר שלנו משתמש בעוגיות כדי לתת לכם את החוויה הטובה ביותר. ניתן לקרוא את מדיניות הפרטיות שלנו בקישור.