eco green systems logo

5068 תקן ישראלי (ת"י)

מערכות זיגוג בבניינים – סימון בתווית אנרגיה

ת"י 5068 הוא תקן בנייה ישראלי, בתקן מתוארות שיטות לקביעת ערכים תרמיים ואופטיים של מערכות זיגוג (זכוכית, מסגרת, הצללה) המותקנות בבניינים כגון חלונות, קירות מסך, דלתות זכוכית ופתחי תאורה אחרים.

לשם מה צריך אותו?

התקן הוא חלק מסדרת תקנים הדנים בתפקוד האנרגטי של בניינים והוא מתאר שיטות לקביעת ערכים ותכונות תרמיות כדלקמן:

העברות תרמית – כמה מהחום מחוץ לבניין יעבור דרך הפתח לפנים הבניין. ככל שההעברות התרמית גבוהה יותר, המערכת פחות מבודדת.

העברות אור נראה – כמה אחוז מהאור הנראה לעין יעבור דרך הזיגוג. קריא ככל שהעברות האור גבוהה יותר, החלון יהיה שקוף יותר.

מקדם רווח חום סולארי – היחס בין שטף הקרינה הסולארית הפוגעת בשמשה לקרינה הנבלעת בשמשה. מקדם החום לוקח בחשבון גם את מרכיב הקרינה הנבלעת בשמשה ומחממת אותה. ככל שהמקדם נמוך, פחות שמש ישירה פוגעת בחלון, למעשה מקדם ההצללה שלו גבוה יותר.

חדירת אוויר – אטימות החלון לחדירת אוויר.

אז איך קובעים את הערכים הנכונים?

הטרייד אוף מתרחש בדרך כלל בין חלון עם שקיפות גבוהה יותר, כדי שנוכל להינות מנוף ואור איכותי, לעומת רווח החום וההעברות של החלון.

חלונות כפולים, עם רווח אוויר בינהם, פותרים בצורה יפה את נושא הבידוד וגם את הפאן האקוסטי.

ברוב המקרים נשאף לרווח חום סולארי נמוך. אולם ישנם אזורים בארץ בהם בעונת החורף הטמפרטורות נמוכות במהלך היום או/וגם בלילה. למערכת הזיגוג פוטנציאל לחימום פסיבי סולארי. לכן, כדאי שמערכות זיגוג בגיזרה הדרומית יהיו דווקא חשופים יותר לקרינה סולארית כדי שנוכל לנצל את אפקט החממה לחימום.

הערות:

1. התקן אינו מחייב (וולונטרי) כלומר אין חובה לסמן מערכות זיגוג המותקנות בבניין, אולם חישוב תכונות הזיגוג המפורטות בו נדרשת לפי תקנים אחרים כגון ת"י 1045, ת"י 5280 ות"י 5281 והוא מיועד להיות מחייב לפי קוד הבניה.

2. התקן אימץ בתחילה את הנחיות האיגוד האמריקני NFRC אולם כיום הוא מאגד בתוכו גם את השיטה האירופית.

עוד נושאים מבית
ECO GREEN
תוכן המאמר
הסכמה-עוגיות

האתר שלנו משתמש בעוגיות כדי לתת לכם את החוויה הטובה ביותר. ניתן לקרוא את מדיניות הפרטיות שלנו בקישור.