eco green systems logo

ECO GREEN SYSTEMS

מגזין לאדריכלות ירוקה

סיגל רוזנפלד - אדריכלות ירוקה

כאדריכלית, אני מתמחה בתכנון פתרונות אינטגרטיביים, לקיימות ובריאות.

אני מאמינה בליווי קשוב לצרכי הלקוח והתאמה לשוק הבנייה. דגש מיוחד ניתן לחיסכון כלכלי, חומרים ופרטים מוקפדים, איכות אוויר ותאורה נכונה. כל אלו מובילים ליצירת מעטפת חסכונית, שמשמרת סביבה איכותית, הרמונית ומיטיבה.

הסטודיו עוסק בתכנון לפי עקרונות הקיימות וייעוץ לרשויות, חברות בנייה, אדריכלים  ובונים בהתאם לדרישות התקנים הרלוונטיים לתכנון, לבנייה ירוקה ולשימור אנרגייה בבניינים. בנוסף לתכנון עפ"י עקורנות הקיימות, הסטודיו מלווה רשויות, חברות בנייה, אדריכלים, ובונים, המבקשים לעמוד בתקני הבנייה ירוקה ושימור האנרגייה בבניינים.

sigal rosenfld
שיטות בנייה ירוקה מתקדמות

שיטות בנייה מתקדמות

למען עולם טוב יותר!

למען עולם טוב יותר!

בנייה ירוקה - זה בידיים שלנו!

בנייה ירוקה - זה בידיים שלנו!

סביבה בריאה, איכותית וחסכונית!

סביבה בריאה, איכותית וחסכונית!

ליווי פרוייקטים וייעוץ לבניה ירוקה

ליווי פרוייקטים וייעוץ
Evidence Based Design

תכנון מבוסס ראיות
Evidence Based Design

שרטוט-ארכיטקטורה

תכנון מבוסס ראיות (EBD) היא מתודולוגיית ניתוח מדעית המדגישה את השימוש במסקנות מבוססות מחקרים מדעיים. במקור, התבססה מתודולוגיה זו על מחקרי בריאות, על מנת להשפיע על תהליך התכנון בבתי חולים. בתחום זה, נמדדות ההשפעות הפיזיות והפסיכולוגיות של הסביבה הבנויה על המשתמשים בה. EBD משתמש בניסוח השערות, בדיקה/ניתוח ואיסוף תוצאות כמסגרת. פרקטיקות תכנון ואדריכלות, באופן כללי, תמיד התבססו על שילוב של ידע משפטי, טכני/פונקציונלי/ ואסתטי. הכללה זו הוסטה לרמה אחרת לאחר יישום EBD.

ב-40 השנים האחרונות נאספו מקרים רבים המדגימים את השפעת הסביבה הבנויה על המשתמשים. מחקרים מעידים כי ישנו קשר ישיר בין מאפיינים של איכות פנים הבניין (אוויר, אור, טמפרטורה, נוף) לבין נזקים בריאותיים לשוהים בבניין. כתוצאה מכך, נגרמים נזקים כלכליים למפעילי הבניין בשל ירידה בתפוקת עובדים הנובעת מקשיי ריכוז, היעדרות מהעבודה עקב מחלה ותביעות פיצויים.

מהאקדמיה אליכם

energy ratings

חדש! חובת הצגת הדירוג האנרגטי

תקני בנייה

תקני בנייה

תמונה-הודו-בנייה-ירוקה

Arcs, Vaults and Domes - Building with CEB (Concrete Earth Blocks)

הסכמה-עוגיות

האתר שלנו משתמש בעוגיות כדי לתת לכם את החוויה הטובה ביותר. ניתן לקרוא את מדיניות הפרטיות שלנו בקישור.