eco green systems logo

סימולציות ממוחשבות לתאורה טבעית

סימולציות ממוחשבות לתאורה טבעית מבטיחות תנאי נוחות ויזואלית המתאימים לתנאי האור והקרינה בישראל. לאור הטבעי בבניין תפקיד חשוב בשמירה על הבריאות הפיסית והנפשית של האדם, לשינה בריאה, רמת עירנות מתאימה וריכוז ומצב רוח. כמו-כן, שימוש בתאורה טבעית נכונה, חוסכת בשימוש בתאורה מלאכותית וזיהום אורי. שימוש בכלים מתקדמים לסימולציות אור בשלבי תכנון מוקדמים, מאפשרית תכנון פתחים, הצללות ומערכות זיגוג מתאימות המונעות קרינה ובעיות סנוור ובכך חוסכות כשלים ביצירת תנאים נוחים ובריאים במשרדים, בתי ספר, בתי חולים ומסחר.

עוד נושאים מבית
ECO GREEN
תוכן המאמר
הסכמה-עוגיות

האתר שלנו משתמש בעוגיות כדי לתת לכם את החוויה הטובה ביותר. ניתן לקרוא את מדיניות הפרטיות שלנו בקישור.