eco green systems logo

יועץ תרמי ובניה ירוקה, בעל תואר ראשון דו-חוגי בגיאופיזיקה וגיאוגרפיה מאוניברסיטת תל אביב, תואר שני ושלישי במחלקה לאדריכלות מדברית בשדה בוקר, המכונים לחקר המדבר, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. מתמחה בסימולציות תרמיות, תכנון ביו-אקלימי, חומרי בניה טבעיים וליווי לקבלת תקן לבניה ירוקה – ת"י 5281.

הסכמה-עוגיות

האתר שלנו משתמש בעוגיות כדי לתת לכם את החוויה הטובה ביותר. ניתן לקרוא את מדיניות הפרטיות שלנו בקישור.