eco green systems logo

חדש! חובת הצגת הדירוג האנרגטי

Energy label – obligatory compliance

חוק המכר – לדירות חדשות

כ-30% מצריכת החשמל הכוללת בישראל מקורה בחימום וקירור בבנייני מגורים. על-כן, יש חשיבות גדולה לבנייה יעילה בצריכת אנרגיה. כמו-כן, מדובר בחסכון משמעותי לדייר.

ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה את חובת הצגת דירוג אנרגיה של יחידות דיור במפרט חוק המכר, תקנות שיזם משרד האנרגיה, במהלך משותף עם משרד השיכון והמשרד להגנ"ס. על פי החוק, יזמים יחויבו להציג בפני הרוכשים את דירוג האנרגיה של הדירה – בדומה לדירוג האנרגטי של מוצרי חשמל (מ-A+ ל-F). ככל שהדירוג של יחידת הדיור יהיה גבוה יותר ויתקרב ל-+A, החיסכון באנרגיה ובכסף לדיירים – יהיה גדול יותר. בכך, מצטרפת ישראל ל-27 מדינות של האיחוד האירופאי שקבעו גם הן חובה דומה בחקיקה.

הדירוג האנרגטי מבטא את רמת התכנון של מעטפת הבניין: רמת הבידוד של החלקים האטומים והשקופים, גודל מערכות הזיגוג ואיכותם, תפקודה האנרגטי של הדירה בהתאם להפניות לשמש ורוח, הצללות ועוד. חישוב הדירוג יעשה לפי התקן הישראלי ת"י 5280 – העובר בימים אלו רוויזיה מקיפה.

התקנות יתרמו לשקיפות בענף הבנייה בישראל, יסייעו לאזרחים בהחלטה לקנות נכס ויעזרו להם להשוות את צריכת האנרגיה של דירות בצורה פשוטה ויעילה. יש לקוות כי החובה להציג דירוג אנרגטי של כל דירה, תקדם בנייה שתבטיח חיסכון באנרגייה, איכות חיים ונוחות תרמית.

משרד התשתיות הלאומיות המים והאנרגיה, בשיתוף עם השירות המטאורולוגי, קידם הכנת קבצי אקלים מעודכנים למתכננים ויועצי בניה ירוקה – לקידום דירוג אנרגטי התואם ברמה גבוהה את מיקום הבניין ביחס לאזור האקלימי בו הוא נמצא. ניתן להוריד את הקבצים מאתר השירות המטאורולוגי.

דוגמה לתווית אנרגיה של דירה

עוד נושאים מבית
ECO GREEN
תוכן המאמר
הסכמה-עוגיות

האתר שלנו משתמש בעוגיות כדי לתת לכם את החוויה הטובה ביותר. ניתן לקרוא את מדיניות הפרטיות שלנו בקישור.