eco green systems logo

כתיבת מסמכי מדיניות והנחיות

מבחינה מקצועית, סיגל רוזנפלד משלבת בין יידע עשיר בתקינה וכתיבת מסמכי מדיניות לבין הכרת תקנות התכנון והבניה, מפרטים ומסמכי תכנון אחרים. מבחינה אישית, סיגל ניחנת בהקשבה, מנהיגות ויכולת להתמיר דעות שונות למסמך מאחד היוצר הסכמה ושיתוף פעולה. אנו מאמינים שמסמכים כתובים המהווים אמנה על פיה עובדים אנשים, הם נקודת מפתח לתיקון עולם.

עוד נושאים מבית
ECO GREEN
תוכן המאמר
הסכמה-עוגיות

האתר שלנו משתמש בעוגיות כדי לתת לכם את החוויה הטובה ביותר. ניתן לקרוא את מדיניות הפרטיות שלנו בקישור.