eco green systems logo

בעלים, אדריכלית בעלת תואר שני בתחום בניה בת קיימה ושימור אנרגיה בבניינים. מלווה ובודקת בניה ירוקה. מנהלת הרוויזיה בת"י 5281 לבניה ירוקה ותקנים נוספים (ת"י 1045, ת"י 5280, ת"י 5282). דוקטורנטית במחלקה לאדריכלות מדברית בשדה בוקר, המכונים לחקר המדבר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב בתחום הבריאות והאור הטבעי בבניינים. מומחיות בהדמיות אור טבעי ותקינה לדירוג אנרגטי. מרצה לתכנון ביו-אקלימי ובניה ירוקה במסלול להנדסאים במכללה הטכנולוגית בבאר-שבע.

הסכמה-עוגיות

האתר שלנו משתמש בעוגיות כדי לתת לכם את החוויה הטובה ביותר. ניתן לקרוא את מדיניות הפרטיות שלנו בקישור.